Marknadsmeddelande 87/18 - Sista dag för handel med BTA i CombiGene AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, COMBI BTA, är den 12 april 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: COMBI BTA
ISIN-kod: SE0010831628
Orderbok-ID: 45YN
CFI: ESNUFR 
FISN: COMBIGENE/SH
Sista handelsdag: 12 april 2018

Stockholm den 9 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".