Ny website lanserad

CombiGenes nya hemsida lanserades idag den 9 november. Den är nu även på engelska, och innehåller bl a länkar till videointervjuer liksom länkar till externa websites och vetenskapliga artiklar med information om t ex epilepsi och genterapi.

“Det har varit ett problem att ännu inte ha en engelsk website”, säger VD Bengt Westrin. “Vi fick t ex be PharmaVentures i Oxford att vänta med utsändningen av en videointervju eftersom sådan internationell exponering inte är värd så mycket om inte den huvudsakligen engelskspråkiga publiken kan följa upp genom att besöka en website som de kan förstå. Nu låter vi sända ut den intervjun, och har också några andra kommunikationsinitiativ på gång till både svensk och internationell publik. Det känns riktigt bra.”

CombiGene anlitade reklambyrån Wiberg & Co i Helsingborg för att designa och lansera den nya websiten.

Information av renodlad finansiella karaktär, såsom årsredovisning och kvartalsrapporter, imvesteringserbjudanden, finansiellt relaterade pressmeddelande, och liknande dokument kommer dock enbart att publiceras på svenska eftersom de måste följa svenska lagar och riktlinjer för hur sådan information ges.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com


Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

MER FRÅN BOLAGET är ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Taggar:

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar