Combitech stöttar europeisk säkerhetsmånad

I oktober organiseras för tredje året i rad den europeiska säkerhetsmånaden, ett initiativ från EU:s informationssäkerhetsmyndighet ENISA i syfte att öka medvetenheten kring IT-säkerhetsfrågor. Combitech uppmärksammar även i år säkerhetsmånaden genom ett flertal seminarier och andra aktiviteter.  

European Cyber Security Month uppmanar privata och publika aktörer i Europa att öka medvetenheten kring cyberhot, exempelvis genom utbildningstillfällen. Liknande initiativ förekommer sedan tidigare i andra delar av världen.

Combitech deltar i säkerhetsmånaden bland annat genom ett antal kostnadsfria seminarier. På temat ”effektiv utveckling med säker IT” arrangerar man sex seminarietillfällen i Sverige och Finland. På seminarierna möts en systemarkitekt och en säkerhetsarkitekt för att diskutera hur säkerhet kan bli en integrerad del i utvecklingsprojekt och därmed skapa en bättre slutprodukt.

– Med ett hundratal IT-säkerhetskonsulter har Combitech en unik samlad kompetens inom området som vi vill dela med oss av under säkerhetsmånaden. Vår utgångspunkt är att säkerhet inte är svårt och krångligt, utan tvärtom skapar möjligheter för bättre affärer. Det budskapet vill vi förmedla, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef informationssäkerhet på Combitech.

Under oktober lanseras dessutom konceptet Secure IT, som är resultatet av en korsbefruktning mellan Combitechs spetskompetenser inom IT-­området och expertis inom Cyber Security och informationssäkerhet. Säkerhetsmedvetenhet är en viktig utgångspunkt i Secure IT-erbjudandet och under oktober arrangerar Combitech därför utbildningstillfällen för exempelvis företagsledningar och utvecklings- eller driftteam. Utbildningstillfällena omfattar både föreläsningar, workshops och övningar i syfte att skapa förståelse för vilka IT-relaterade risker och möjligheter som finns i verksamheten.

Säkerhetsmånaden
Combitech arrangerar kostnadsfria frukostseminarier (kl. 8.00 – 10.00) på fem orter i Sverige på temat ”Effektivare utveckling med säker IT”:
1 oktober, Malmö:
Grand Hotel Garden, Baltzarsgatan 20

3 oktober, Göteborg:
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5
7 oktober, Västerås: Combitech, Iggebygatan 12
8 oktober, Stockholm:
Combitech, Landsvägen 50A, Sundbyberg
9 oktober, Helsingfors: Teknopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
15 oktober, Jönköping: Scandic Elmia, Elmiavägen 8

Combitech deltar även i andra aktiviteter under säkerhetsmånaden, bland annat:

8 oktober, Skövde: IT/Säkerhetsdagar del 1, Gothia Science Park. Tina Lindgren och Per Gustavsson från Combitech pratar under programpunkterna ”Säkerhet i sociala medier och i molnet” respektive ”Riskhantering, krisberedskap och kontinuitetsplanering”.
16 oktober, Göteborg: Lindholmen Software Development Day. Emilie Lundin Barse från Combitech pratar under programpunkten ”Security in internet of things”.

Läs mer om Combitechs aktiviteter under säkerhetsmånaden här.
Läs mer om European Cyber Security Month
här.


För ytterligare information
Pernilla Rönn, affärsområdeschef Informationssäkerhet, Combitech
Tel: 0706-950 227, E-post: pernilla.ronn@combitech.se

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera