Combitechs halvårsrapport för januari-juni 2013

Trots ett tufft marknadsläge visar Combitech en stark tillväxt och bibehållen lönsamhet under första halvåret 2013.  Under perioden har några betydande ramavtal tecknats och försäljningen uppgick till 820 MSEK.

Höjdpunkter under första halvåret 2013:

  • Combitech tecknade ett ramavtal kring IT-säkerhet hos Svenska Spel inom övergripande IT-säkerhet, kodgranskning samt penetrationstester. Avtalet omfattar tre områden och gäller två år med option på förlängning. Combitech har även uppdrag för Norsk Tipping, Norges motsvarighet till Svenska Spel.
  • Combitech tecknade även ramavtal med två större svenska industriföretag inom fordonsområdet respektive kraftöverföring och automation. 
  • Försäljningen uppgick till 820 MSEK, en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Större delen av tillväxten är organisk. Utvecklingscentret i Trollhättan visar en särskilt god utveckling och sysselsätter i dagsläget 130 personer. Totala antalet medarbetare har ökat med 43 personer sedan årets början till 1 330 personer.

 Marknadsläget är fortfarande tufft, och kundernas beslutsprocesser är längre. Framför allt märks det inom industri och telekom. Trots detta bibehåller vi en god tillväxt och lönsamhet, mycket tack vare vår breda tjänsteportfölj och närvaro i många marknadssegment, säger Combitechs vd Marie Bredberg.


NYCKELTAL, JANUARI-JUNI 2013:

Orderläge
Orderingången är fortsatt stabil och var under första halvåret 749 MSEK, en ökning om 18 procent jämfört med föregående år.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 820 MSEK, en ökning om 22 procent jämfört med samma period 2012. Försäljningsökningen är till största delen organisk. Försäljningen ökade både utanför och inom Saab-koncernen. Andelen extern försäljning var 55 procent.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 75 MSEK, en ökning om 25 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent, jämfört med 8,9 procent första halvåret 2012.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 149 MSEK, en ökning jämfört med första halvåret 2012.


För ytterligare information

Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post:
charlotte.magnusson@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post:
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har cirka 1300 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige, och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera