Combitechs kvartalsrapport för januari-mars 2012

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, har under årets första tre månader uppvisat stark tillväxt. Förvärvet av Sörman Information och starten av ett utvecklingscenter i Trollhättan har bidragit till tillväxten.

Efter ett stort antal nyrekryteringar under årets första tre månader har Combitech idag närmare 1200 medarbetare. Det är en ökning om drygt 40 procent jämfört med första kvartalet 2011. 90 före detta anställda hos Saab Automobile har rekryterats till Combitechs nya utvecklingscenter i Trollhättan. Dessutom förvärvades konsultföretaget Sörman Information med cirka 170 medarbetare.

Höjdpunkter under första kvartalet 2012:

  • Ett utvecklingscenter i Trollhättan har etablerats för att erbjuda ett komplett utbud av ingenjörstjänster kring utveckling på konsultbasis till nordisk industri, inklusive, men inte begränsat till, bilsektorn. Till centret har 90 ingenjörer rekryterats, men Combitech räknar med att centret på sikt kommer att sysselsätta cirka 200 ingenjörer.
  • Sörman Information, med cirka 170 medarbetare, förvärvades i januari. Företaget levererar tjänster och lösningar inom teknisk informationshantering vilket innebär att Combitechs tjänsteportfölj breddas. All verksamhet sker från 1 april under Combitechs namn.
  • Antalet medarbetare ökar med totalt cirka 275 personer.
  • Combitech har tecknat avtal med Direktoratet for nødkommunikation, en del av norska Justitiedepartementet, kring utbyggnaden av nödkommunikationsnätet Nødnett.

– Vi ser inga tecken på att marknaden mattas av. Den goda efterfrågan som till stor del ligger bakom kvartalets starka siffror ser ut att hålla i sig och vi fortsätter rekrytera medarbetare, säger Marie Bredberg, VD på Combitech. Jag är mycket nöjd över att integrationen med Sörman redan gett resultat i form av breddade affärer och över det stora intresset från före detta Saab Automobile-medarbetare.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 311 MSEK, en ökning om 30 procent jämfört med samma period 2011. Andelen extern försäljning utanför Saabkoncernen uppgick till 64 procent.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 39 MSEK, en ökning om 39 procent jämfört med samma period 2011. Förbättringen av rörelseresultatet är främst en följd av ökad försäljningsvolym. Rörelsemarginalen uppgår till 12,5 procent.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var -14 MSEK vilket påverkas av dels ett starkt kassaflöde i rörelsen, dels förvärvet av Sörman Information.


För ytterligare information

Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post:
charlotte.magnusson@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största teknikkonsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Kunderna finns bland annat inom segmenten försvar, flyg, industri, telekom, samt verk och myndigheter. Combitech, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har närmare 1200 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

 

 

Taggar:

Prenumerera