Combitechs kvartalsrapport för januari-mars 2013

Combitech fortsätter att växa med god lönsamhet. Under årets första kvartal har företaget bland annat vunnit uppdrag för Lotteriinspektionen och Försvarets Materielverk och fått flera större åtaganden för svenska industriföretag. Försäljningen uppgick under perioden till 410 MSEK.

Höjdpunkter under första kvartalet 2013:

  • Combitech undertecknade ett ramavtal med Lotteriinspektionen för säkerhetsgranskning av teknisk utrustning. Ramavtalet gäller från februari i två år med option på ett års förlängning och beräknas sysselsätta ett tiotal personer hos Combitech.
  • Combitech tecknade ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) inom militär förmågeutveckling. Combitech blev som enda företag utvald leverantör på alla 22 tjänsteområden avtalet gäller för. Ramavtalet är tvåårigt med option på förlängning i ytterligare fyra år.
  • Företaget påbörjade ett stort teknikinformationsuppdrag hos ett ledande svenskt industriföretag. Ett tiotal konsulter kommer att vara involverade i den fleråriga leveransen.
  • Combitech fördjupar samarbetet med ett annat ledande svenskt industriföretag. Uppdraget innebär att skapa avgränsade och väldefinierade arbetspaket, ett arbete som berör flera kompetensområden och som innebär att Combitech fungerar som projektpartner med ansvar för ett antal åtaganden. Arbetet kommer att pågå under hela 2013.
  • Försäljningen uppgick till 410 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet medarbetare har ökat med 18 personer sedan årets början till 1 305 personer. Företaget ser ett fortsatt rekryteringsbehov av kvalificerade medarbetare.

 Vi fortsätter att fokusera på att använda hela vår bredd i vårt försäljningsarbete och strävar mot att öka andelen åtagandeaffärer. Marknaden är avvaktande, men vissa signaler tyder på att nedgången på industrisidan har planat ut, säger Combitechs vd Marie Bredberg.


NYCKELTAL, JANUARI-MARS 2013:

Orderläge
Orderingången första kvartalet var 387 MSEK, en ökning om 57 procent jämfört med föregående år. Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 410 MSEK, en ökning om 32 procent jämfört med samma period 2012. Den stora ökningen beror främst på etableringen av ett utvecklingscenter i Trollhättan, förvärvet av Sörman Information i januari 2012, samt förvärvet av 70 procent av aktierna i norska Bayes Risk Management i augusti 2012. Försäljningen ökade både utanför och inom Saab-koncernen. Andelen extern försäljning utanför Saabkoncernen var 60 procent.

Försäljningen under senaste rullande 12-månadersperioden översteg 1 500 MSEK för första gången i företagets historia.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 44 MSEK, en ökning om 13 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent, vilket är något lägre än föregående år (12,5 procent). Den minskade rörelsemarginalen beror främst på färre arbetsdagar och högre frånvaro under perioden jämfört med samma period förra året.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 82 MSEK, en väsentlig ökning jämfört med första kvartalet 2012. Ökningen beror främst på att förvärvet av Sörman Information genomfördes under första kvartalet 2012 och påverkade kassaflödet negativt under det kvartalet.

För ytterligare information
Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post:
charlotte.magnusson@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post:
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har cirka 1300 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige, och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera