Danska flygvapnet väljer besättningsplaneringssystem från Combitech

Efter en internationell upphandling av Forsvarets Materieltjeneste i Danmark, har Combitech vunnit ett prestigefullt uppdrag för danska flygvapnet. Avtalet gäller Combitechs system Wing som används inom bland annat flygverksamhet för resursallokering, planering och uppföljning.

Avtalet omfattar fler än 400 användarlicenser, samt utbildning och tjänster för att implementera Wing inom alla enheter i det danska flygvapnet.

– Att man valde Wing är i mina ögon ytterligare bevis på att systemet är det ledande planeringsverktyget för militära flygoperationer och utbildning, säger Magnus Johansson, chef för ATM-tjänster hos Combitech. Systemet är väldigt användarvänligt och gör det möjligt för organisationen att fokusera på uppdraget, istället för att lägga tid på administration. Införandet av Wing innebär samtidigt att flera andra system kan avvecklas.

Wing har en modern arkitektur som enkelt kan integreras i kundens IT-infrastruktur, med möjlighet till informationsutbyte med bland annat Exchange, SAP och flygtrafiklednings­system. Det intuitiva användargränssnittet ger tillgång till den information som behövs, när den behövs, utan att behöva använda flera fönster och bildskärmar. Systemet gör det möjligt att i realtid dela relevant information inom och mellan organisationer, och används av såväl enskilda piloter som beslutsfattare på lokal och central nivå.

Wing är skräddarsytt för flygverksamhet, men kan även användas som ett generellt planerings- och resursuppföljningssystem. Ett exempel på systemets mångsidighet är att Wing även kommer att användas för att hantera beredskap och utbildning för flygvapnets Expeditionary Air Staff, en ledningsfunktion med hög beredskap för internationella insatser.

Wing används även av svenska flygvapnet, flygoperatörer och flygskolor.

För ytterligare information
Magnus Johansson, Head of ATM Services, Combitech
Tel: +46 734 370 107, E-post: magnus.k.johansson@combitech.se

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: +46 734 184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera