Öppen plattform förenklar för apputvecklare inom fordonsindustrin

Ny open source-plattform skapar nya möjligheter för apputvecklare till fordonsindustrin.

Vehicle ICT Arena, som drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg, lanserar tillsammans med flera samarbetspartners idag en utvecklingsplattform för app- och tjänsteleverantörer till fordonsindustrin. Den standardiserade plattformen som baseras på så kallad open source gör det möjligt för marknaden att utveckla Android-appar för olika fordons infotainmentsystem.

Plattformen har utvecklats av Combitech i samarbete med Swedspot på uppdrag av Vehicle ICT Arena, som medfinansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova. Vehicle ICT Arena har AB Volvo samt Volvo Cars Corporation som core partners och ytterligare 32 organisationer som partners.

– Tänk dig att du har en inbyggd appbutik i ditt fordon precis som du har i mobiltelefonen, säger Peter Kembro, projektledare för plattformen och specialist inom öppna mobila plattformar på Combitech. Det kan i framtiden bli möjligt genom ett globalt ekosystem för inbyggd mjukvara och tjänster som baseras på open source-programvara. Plattformen som lanseras idag är ett steg i denna riktning.

Utvecklingsplattformen, med namnet Automotive Grade Android (AGA), bygger på open source. Det innebär att vem som helst ta del av och använda den färdiga mjukvaran för att utveckla uppkopplade tjänster som använder sig av information från fordonet, till exempel GPS-positionering, hastighet och bränsleförbrukning. Värdet ligger inte hos själva plattformen, utan hos de tjänster som användare kan skapa genom den och därmed bidra till att utveckla fordonsindustrin.

– Vi ser en tydlig trend hur alla branscher söker nya metoder för att nå en effektivare utvecklingsprocess. Många riktar därför blickarna mot open source, vilket i det här fallet innebär ett standardiserat och fritt tillgängligt infotainmentsystem för fordon. Systemet skapar möjligheter till nya tjänster och även vidareutveckling av affärer, genom att effektivt utnyttja fordonsinformation i kombination med data som finns utanför fordonet, säger Jonas Lindholm, affärsutvecklare på Combitech.

Att utveckla appar för fordonsindustrin innebär samtidigt höga krav på säkerheten. Därför är plattformen utrustad med specifika regler som säkerställer att apparna kan användas på ett säkert sätt i fordon. Utvecklare kan även testa sina appar genom plattformen som innehåller ett infotainmentsystem med simulerad fordonsdata.

– Plattformen är intressant bland annat för godstransporter och inom kollektivtrafik, där det finns behov av att till exempel premiera ekonomisk körning eller öka effektiviteten i godshanteringen. Här kan informationsflödet från fordonen användas för att effektivisera kritiska områden som ruttplanering och bränsleåtgång, säger Kent Eric Lång på Vehicle ICT Arena.

 

För ytterligare information
Jonas Lindholm, affärsutvecklare Combitech
Tel: 0703-317 50 85, E-post: jonas.lindholm@combitech.se

Kent Eric Lång, Vehicle ICT Arena
Tel: 0702–410 103, E-post: kent-eric.lang@viktoria.se

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Vehicle ICT Arena
Vehicle ICT Arena erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Arenan drivs av Lindholmen Science Park. http://vehicle.lindholmen.se/

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera