Vart tredje storföretag utsatt för IT-incident

En ny undersökning visar att vart tredje svenskt storföretag har upplevt en allvarlig incident som dataläckage eller IT-attack det senaste året. Samtidigt saknar vart tionde företag rutiner för att hantera denna sorts incidenter.

Det är säkerhetsföretagen Combitech och Ibas som ligger bakom undersökningen om hur IT-incidenter hanteras hos svenska storföretag.

En tredjedel av de undersökta företagen uppger att de upplevt en allvarligare IT-incident av något slag under det senaste året. 76 procent tror dessutom att det finns ett betydligt mörkertal hos svenska storföretag. Trots detta visar undersökningen att vart tionde storföretag fortfarande inte har några rutiner för att förebygga och hantera IT-incidenter.

– Siffrorna visar på situationens allvar och hur viktigt det är med dokumenterade och övade incidenthanteringsrutiner hos företagen. När en incident inträffar är det avgörande med rätt insatser för att minska de negativa konsekvenserna. Trots att de flesta undersökta företagen har rutiner på plats har en fjärdedel inte övat på dessa, säger Jerker Löf, affärsområdeschef på Combitech.

Undersökningen visar att främsta orsaken till att investera i IT-säkerhet är olika hotbilder, följt av ökade affärsmöjligheter. Störst hot mot storföretagens IT-säkerhet anses mobila arbetsverktyg utgöra, till exempel smartphones och bärbara datorer. Interna dataläckage och attacker utförda av illojala medarbetare utgör det näst största hotet.

Bland de företag i undersökningen som uppger att de under senaste året har upplevt en IT-incident har nästan samtliga utfört någon sorts digital analys för att spåra orsaken.

– Att så många av företagen går till botten med detta är positivt eftersom erfarenheter från tidigare incidenter är en mycket värdefull del i det förebyggande säkerhetsarbetet, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef på Ibas.

44 procent av de undersökta företagen anger att de inte har infört någon policy kring anställdas användning av sociala nätverk som Facebook och Twitter. 50 procent svarar samtidigt att sociala nätverk utgör ett påtagligt hot mot verksamheten, till exempel i form av oavsiktligt läckage av känslig företagsinformation. 

Om undersökningen
Undersökningen omfattar 150 svenska företag med mer än 500 miljoner kronor i omsättning. Respondenter är informationssäkerhetsansvariga på företagen. Undersökningen genomfördes i april 2010.

För ytterligare information kontakta:
Åke Ljungqvist, Sverigeansvarig, Ibas Laboratories AB
Mobil: 070-397 10 55, e-post: ake.ljungqvist@ibas.se

Jerker Löf, Affärsområdeschef, Combitech
Mobil: 070-584 80 36, e-post: jerker.lof@combitech.se

Om Ibas
Ibas, Nordens ledande tjänsteleverantör av dataräddning, dataradering och computer forensics, är ett helägt dotterbolag till amerikanska Kroll Ontrack. Företaget är internationellt erkänt för sin expertis inom dataräddning. I Kroll Ontrack gruppen har Ibas ansvaret för Norden och Holland. Huvudkontoret ligger i Kongsvinger. www.ibas.se

Om Combitech AB
Combitech är ett av Sveriges största konsultföretag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget har 800 medarbetare och finns på ett 20-tal orter i främst Sverige och Norge. Inom affärsområdet informationssäkerhet finns fler än 100 konsulter vilket gör företaget ledande i Norden. www.combitech.se.

Prenumerera