Olav Törnblom ny VD för Community Entertainment Svenska AB

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB har beslutat att utse Olav Törnblom till ny VD och koncernchef. Olav Törnblom tillträder sin nya tjänst omedelbart och kommer parallellt kvarstå som VD för dotterbolaget MillionMind Technology Sweden AB. Olav började inom CEAB 2008 och har sedan 2010 varit VD för dotterbolaget MillionMind.

”Det är mycket glädjande att Olav Törnblom, som har en mycket djup kunskap om bolagets verksamhet och som gjort ett mycket bra arbete under de senaste åren med att utveckla MillionMinds olika produkter och tjänster, tackat ja till att efterträda Tomas Järnstål, som lämnar bolaget med omedelbar verkan”, säger styrelsens ordförande Klas Åström.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Klas Åström 0709–733 744.

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Community Entertainment svenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2018, klockan 17:30 (CET).

Om oss

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar