Aktuella lägenhetsprojekt

Den 3 november 2017 kommunicerade Compare-IT att en större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem lösning för lägenhetsprojekt. Information förmedlades till marknaden eftersom förfrågningsunderlag hade skickats ut. 

De aktuella projekten är under projektering och formell beställning till Compare-IT beräknas läggas under kvartal 4 2018. Av hänsyn till bostadsutvecklarens önskemål går vi inte ut med namn i detta skede.

Smarta hem lösningen som ritas in är Compare-IT:s produktserie Home LineTM. De aktuella lägenhetsprojekten innefattar drygt 100 bostäder i södra Sverige. I projekten kommer Home LineTM levereras förprogrammerad och installeras i elcentraler från Alcadon AB.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                    

VD, Compare-IT Nordic AB                                  

Telefon: 0733-190 630                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                        

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar