Bokslutskommuniké 2017/2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet, februari - april 2018

• Nettoomsättningen ökade med 133% och uppgick till 1 422 Tkr (610 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -1 914 Tkr (-618 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,09 kr) 

Helåret, maj 2017 - april 2018

• Nettoomsättningen ökade med 51% och uppgick till 3 539 Tkr (2 336 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -6 766 Tkr (-3 902 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,78kr (-0,55kr)

För komplett bokslutskommuniké samt revisorsintyg se bifogade pdf-filer