Compare-IT bjuder in till kvartalsuppföljning

I samband med att rapport tillkännages, kommer Compare-IT att bjuda in till kvartalsuppföljning med bolagets aktieinnehavare via konferens över internet. Tanken är att man ska kunna ställa frågor om rapporten och bolagets utveckling.

Inbjudan kommer att gå ut som ett pressmeddelande och publiceras via Spotlight Stockmarkets samt via Compare-IT:s hemsida.

Tillfällena som schemalagts är följande:

Tisdagen den 19 juni 2018 kl 11.00-12.00

Tisdagen den 18 september 2018 kl 11.00-12.00

Tisdagen den 18 december 2018 kl 11.00-12.00

Tisdagen den 19 mars 2019 kl 11.00-12.00

Tisdagen den 18 juni 2019 kl 11.00-12.00

Anmälan om deltagande görs till info@compare-it.se senast samma dag kl 08.00 för att erhålla länk till mötet. Konferensen kommer att spelas in.  

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Prenumerera

Dokument & länkar