Compare-IT förtydligar finansiell kalender

För kvartal ett och tre kommer bolaget att lämna kvartalsredogörelser. 

Kommande rapporter:

2017-09-29       Kvartalsredogörelse ett

2017-12-21       Halvårsrapport

2017-03-30       Kvartalsredogörelse tre


För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare. En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval.

Prenumerera

Dokument & länkar