Compare-IT:s smarta hem lösning väljs av större bostadsutvecklare för projekt inom lägenhetssegmentet

Förfrågningsunderlag från en större aktör inom lägenhetssegmentet har under september gått ut till ett antal bygg- och elinstallationsbolag avseende flerbostadsprojekt, där Compare-IT:s smarta hem system baserat på produkten Home Line har valts. 

Detta innebär att de bolag, som lämnar in anbud och som kommer att kontrakteras för att bygga lägenhetsprojekten, inkluderar Compare-IT:s lösning i sina anbud. I de aktuella projekten kommer Home Line levereras förprogrammerad och installeras i elcentraler från Alcadon AB.

Anbuden beräknas vara bostadsutvecklaren tillhanda inom kort. Compare-IT kommer att offentliggöra information om projektens omfattning så fort den blir tillgänglig.

Produktvärdet för ett typiskt lägenhetsprojekt ligger mellan 8-30tkr per lägenhet beroende på hur mycket funktionalitet som önskas.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                         

VD, Compare-IT Nordic AB                                  

Telefon: 0733-190 630                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                        

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 3 november 2017. 

Prenumerera

Dokument & länkar