Marknadsmeddelande 110/17 – Compare-IT Nordic AB noteras på AktieTorget den 3 maj, 2017 – korrigerad version

Marknadsmeddelande har korrigerats avseende kortnamn.

Första handelsdag på AktieTorget för Compare-IT Nordic AB:s aktie är den 3 maj 2017. Kortnamnet för aktien är COMPIT.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 534 900,00 sek (5 349 000 aktier).

Information om aktien:

Kortnamn: COMPIT

Aktienamn: Compare-IT
ISIN-kod: SE0009606593
OrderBoks-ID: 136715
Organisationsnummer: 556689-5529
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första handelsdag: 3 maj, 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 149 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 2 maj, 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Prenumerera