Marknadsmeddelande 114/18 - Sista dag för handel med BTA i Compare-IT Nordic AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, COMPIT BTA, är den 14 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: COMPIT BTA
ISIN-kod: SE0010921296
Orderbok-ID: 47MH
CFI: ESNUFR
FISN: COMPAREITN/SH
Sista handelsdag: 14 maj 2018


Stockholm den 8 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se