Sista dag för handel med BTA

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 mars 2018. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 86 procent och totalt har 1 538 754 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 14 maj 2018.

Den 7 maj 2018 registrerades 1 538 754 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 153 875,40 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 18 maj 2018. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Compare-IT till 8 687 754 aktier och aktiekapitalet uppgår till 868 775,40 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Kerstin Lindkvist Toms, kerstin@compare-it.se eller 0733-190 630.

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it.se

Prenumerera

Dokument & länkar