Componenta inleder MBL-förhandlingar om nedläggning av Componenta Osby

Componenta inleder MBL-förhandlingar om nedläggning av Componenta Osby Styrelsen i Componenta Abp har idag den 11 oktober 2001 beslutat att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av en av sina svenska enheter, Componenta Osby AB. Componenta Osby AB är en bearbetningsenhet med en årsomsättning på cirka 10 MEUR (100 MSEK) och 90 anställda. Osbyenheten har visat betydande förluster de senaste åren. Componenta-koncernen vill med denna åtgärd anpassa kostnadsstrukturen i koncernen i en situation där de flesta kundsegment visar en nedgång med den inbromsande världsekonomin. Målsättningen är att avvecklingen av verksamheten ska kunna vara klar till semestern 2002. En nedläggning av Componenta Osby AB, medför inte någon förändring av koncernens resultatprognos för 2001. Från och med idag den 11.10.2001 ingår Componenta Osby AB i Supply Chain 1. COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Yrjö Julin vice verkställande direktör tel. +358 9 225 021 eller +358 500 486 919 Bengt Christensson direktör, Supply Chain 1 tel. +46 550 410 595 or + 46 70 58 150 15 Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter drygt 200 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 900 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den nordeuropeiska tunga fordonsindustrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och maskinellt bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp World Trade Center Helsingfors, Alexandersgatan 17 PB 1132, FIN-00101 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00490/bit0004.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00490/bit0004.pdf

Dokument & länkar