Förändringar i Componentas ledning

Förändringar i Componentas ledning Direktör Ilkka Manelius som är medlem av Componenta-koncernens ledningsgrupp och leder produktionsgrupp 2 inom koncernens kärnaffärsverksamhet, har från och med den 1.11.2001 kallats till utvecklingsdirektör för koncernens intressebolag Keycast Oy. I sin nya uppgift koncentrerar han sig till en början på att förbättra lönsamheten vid Kohlswa stålgjuteri. Gjuteridirektör Lauri Huhtala vid Componenta Högfors har från och med den 1.11.2001 utnämnts till ny direktör för produktionsgrupp 2 och medlem av koncernens ledningsgrupp. Han fortsätter även som direktör för Högfors gjuteri. Inom Componenta Alvesta som ingår i produktionsgrupp 2, går omstruktureringsprogrammet vidare. Ledningen för Alvesta gjuteri rapporterar tillsvidare till en stödgrupp, som leds av Componentas vice verkställande direktör Yrjö Julin. I stödgruppen ingår även Lauri Huhtala samt försäljnings- och marknadsdirektör Jari Leino. Helsingfors den 25.10.2001 COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Yrjö Julin vice verkställande direktör tfn +358 9 225 021 eller +358 500 486 919 Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 200 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 900 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den nordeuropeiska tunga fordonsindustrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och maskinellt bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp World Trade Center Helsingfors, Alexandersgatan 17 PB 1132, FIN-00101 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00100/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00100/bit0002.pdf

Kontakt

  • Componenta Oyj
    .

Prenumerera

Dokument & länkar