Concent Holding AB (publ.) rapporterar det tredje kvartalet 2015

Concent Holding AB (publ.) publicerar i dag sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2015.

- Concent visar ett resultat efter skatt om 99,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet och makrofaktorer talar för en fortsatt positiv marknad för fastighetsutvecklare, säger Runar Söderholm, vd på Concent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Concent har fortsatt sin tillväxt under perioden med en expansion av organisationen samt av sin fastighetsportfölj.

Bolagets B-aktie handlas sedan den 7 juli på NGM Nordic och per den sista september var stängningskursen 8.70, vilket motsvarade ett börsvärde om cirka 715.7 miljoner kronor.

Den 16 juli noterade det helägda dotterbolaget Concent Hyresfastigheter AB en företagsobligation på NGM-börsen. Obligationens kortnamn är CONHYR och är noterad på den reglerade listan. Den 30:e september hade obligationen tecknats för 138 miljoner kronor. Senare fulltecknades obligationen och stängdes på 150 miljoner kronor.

Under perioden har gruppen sålt två utvecklingsprojekt, i Huddinge och Bålsta. Dessa försäljningar medförde ett resultat efter skatt i bolaget om 151 miljoner kronor.

Under perioden har byggrättsportföljen utökats med fem utvecklingsprojekt i Upplands Väsby, Åkersberga, Trosa, Gävle och Lysekil. Projektet i Åkersberga är under detaljplanearbete och projekten i Upplands Väsby, Trosa, Gävle och Lysekil har lagakraftvunna detaljplaner. Dessa markområden kommer att utvecklas med en- och flerfamiljsbostäder med olika upplåtelseformer och totalt förväntas cirka 700-800 bostäder uppföras och säljas inom dessa projekt under 2015-2017.

För att finansiera dessa investeringar tecknades ett brygglån om 140 miljoner kronor under september månad. Lånet har en löptid om nio månader. Bolagets avsikt är att refinansiera brygglånet via ett långsiktigt instrument under andra kvartalet 2016

Under andra kvartalet tecknade dotterbolaget Östermyra Bruk AB ett totalentreprenadavtal till fast pris med Lehto Bygg AB, avseende uppförandet av projektet Barents Center.

Runar Söderholm
VD
070-090 14 35
runar.soderholm@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Citat

Concent visar ett resultat efter skatt om 99,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet och makrofaktorer.
Runar Söderholm, vd på Concent