CONCENT HOLDING AB (PUBL) SKJUTER UPP BOKSLUTSKOMMUNIKÉN TILL DEN 27 FEBRUARI 2018

Stockholm, 15 februari 2018

I samband med att halvårsrapporten för Q2 2017 publicerades meddelade Concent Holding AB (publ) (”Concent”) att årets bokslutskommuniké skulle offentliggöras den 23 februari 2018. Concent får härmed meddela att offentliggörandet av bokslutskommunikén skjuts upp till den 27 februari 2018. Anledningen härtill är att koncernen har behövt lägga mer resurser på arbetet med projekten vilket innebär att bokslutet kommer att färdigställas senare än vad som tidigare har beräknats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15/2, 2018 kl. 10:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar