INFORMATION OM BARENTS CENTER

Stockholm, 5 december 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") har tidigare kommunicerat att BC Investment AB inte skulle tillträda projektet Barents Center den 12 september 2017 genom förvärv av koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra"). Aktieöverlåtelseavtalet upphörde således att gälla. Diskussioner avseende formerna för samarbetet framgent har fortsatt och pågår fortfarande.

Vidare har Östermyra uttnytjat möjligheten att förlänga obligationslånet, om cirka 200 MSEK, till den 12 januari 2018 och har ytterligare möjlighet att förlänga till den 12 februari 2018. Koncernen planerar att så snart som möjligt gå ut med ett förslag till obligationsinnehavarna. Förslaget och villkoren för detta kommer att kommuniceras så snart förslaget och villkoren är färdigställda.

Bolaget får även meddela att företrädare för Bolaget tillsammans med byggentreprenör och konsulter idag har träffat Haparanda kommun för att presentera ett omarbetat förslag till Barents Center. Det omarbetade förslaget speglar väl den stora förändring som detaljhandeln genomgår utan att göra avkall på den ursprungliga visionen om ett utvecklande och levande Barents Center. Detaljprojektering startar i januari 2018. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5/12, 2017 kl. 13:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar