INFORMATION OM ÖSTERMYRA BRUK AB:S OBLIGATIONSLÅN

Stockholm, 8 februari 2018

Koncernbolaget Östermyra Bruk AB:s (publ) ("Östermyra") obligationslån, emitterat den 12 september 2016 om cirka 200 MSEK, förfaller den 12 februari 2018 ("Obligationslånet"). Med anledning av Östermyras ansträngda likviditet får Östermyra härmed meddela att återbetalning av Obligationslånet inte kommer att ske enligt obligationsvillkoren på förfallodagen den 12 februari 2018.

Som tidigare meddelats har Östermyra under en tid arbetat med att sammanställa ett förslag till obligationsinnehavarna under Obligationslånet avseende den fortsatta driften av Östermyra, hanteringen av Obligationslånet och utvecklingen av Barents Center. Detta arbete fortgår men på grund av de många aspekterna av förslaget som grundligt måste arbetas igenom är förslaget till fullo ännu inte färdigställt. Förslaget och villkoren för detta kommer att kommuniceras till obligationsinnehavarna genom agentens, Intertrust (Sweden) AB, försorg så snart förslaget och villkoren är färdigställda, vilket förväntas ske senast den 23 februari 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8/2, 2018 kl. 14:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar