INFORMATION OM ÖSTERMYRA BRUK AB:S OBLIGATIONSLÅN

Stockholm, 23 februari 2018

Koncernbolaget Östermyra Bruk AB:s (publ) ("Östermyra") meddelade den 8 februari 2018 att återbetalning av obligationslånet, emitterat den 12 september 2016 om cirka 200 MSEK ("Obligationslånet"), inte skulle ske enligt obligationsvillkoren på förfallodagen den 12 februari 2018. Anledningen var Östermyras ansträngda likviditet. Vidare meddelade Östermyra att ett förslag till obligationsinnehavarna under Obligationslånet avseende den fortsatta driften av Östermyra, hanteringen av Obligationslånet och utvecklingen av Barents Center förväntades kommuniceras till obligationsinnehavarna senast den 23 februari 2018.

Östermyra får idag meddela att det fortfarande återstår några mindre detaljer innan förslaget till fullo är färdigställt. Förslaget och villkoren för detta kommer att kommuniceras till obligationsinnehavarna genom agentens, Intertrust (Sweden) AB, försorg så snart förslaget och villkoren är färdigställda, vilket förväntas ske senast den 27 februari 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23/2, 2018 kl. 16:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar