Matias Lindberg lämnar tjänsten som vd för Concent

Stockholm: Matias Lindberg och styrelsen för Concent har gemensamt beslutat att Matias Lindberg avgår som verkställande direktör i bolaget.

Styrelsen och vd har olika uppfattning om verksamhetens inriktning och de strukturella förändringar som diskuteras rörande bolagets framtid. Parterna är överens om att Matias Lindberg kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under sin uppsägningstid och processen med att hitta en ny vd kommer att inledas omgående.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva gå skilda vägar. Arbetet med den framtida strukturen fortsätter oförändrat enligt plan säger Sven Kallstenius, styrelseordförande i Concent. 

För ytterligar information, kontakta;

Matias Lindberg
Verkställande direktör
070-600 64 81
matias.lindberg@concent.se 

Sven Kallstenius
Styrelseordförande i Concent
070-697 31 00
sven.kallstenius@gmail.com 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/10, 2016 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar