Runar Söderholm lämnar sitt styrelseuppdrag i Concent Holding AB (publ)

Concent Holding AB får härmed meddela att Runar Söderholm (ledamot) begärt eget utträde ur styrelsen i Concent Holding AB (publ). Anledningen till utträdet är att Runar Söderholm fått anställning i konkurrerande bolag där hans anställningsvillkor inte tillåter uppdrag hos konkurrerande bolag.

Styrelsen består nu av Sven Kallstenius (ordförande), Pontus Gustafsson (ledamot) samt Henrik Gidmark (ledamot).

Concent Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 23 februari 2017 där en av punkterna som skall behandlas är val av ny styrelse.


Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 15.00 CET.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Sven Kallstenius
Styrelseordförande
070-697 31 00
sven.kallstenius@gmail.com

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar