Concentric AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 har styrelsen för Concentric AB (publ) (”Concentric”) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och möjliggöra aktieöverlåtelser i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och för tidigare och föreslagna beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2015 - 2018, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att täcka kostnader för LTI 2015 - 2018 och möjliggöra leverans av aktier i enlighet med LTI 2015 - 2018.

I det fall förvärv av aktier genomförs, kommer detta ske före årsstämman 2019 och ska omfatta högst 4 003 110 aktier, dvs. tio procent av det totala antalet aktier i Concentric. Vid varje given tidpunkt återköps aktierna till en börskurs i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentrics aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande. 

Per dagen för pressmeddelandet är det totala antalet aktier och röster i bolaget 40 031 100, varav bolaget innehar 197 787 egna aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2018 till 188 020. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 385 807.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 100 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar