Concentric AB säljer egna aktier

Deltagare i LTI 2015 har rätt att erhålla 123 600 aktier, av vilka 20 800 aktier ska överlåtas till dem direkt. Enligt bemyndigande från årsstämman har styrelsen för Concentric beslutat att avyttra återstående 102 800 aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2019. Skillnaden mellan försäljningspriset och deltagarnas förvärvspris i LTI 2015 kommer att överlåtas till deltagarna. Enligt villkoren i LTI 2015 ska av deltagarna 71 900 aktier förvärvas för 85,80 kr och 30 900 aktier för 128,80 kr.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen verkställs av en bank i enlighet med punkt 4.1 i Nasdaqs emittentregler och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Per dagen för pressmeddelandet är det totala antalet aktier och röster i bolaget 40 872 000, varav bolaget innehar 1 236 507 egna aktier. Därutöver överläts 93 000 aktier under 2017 till en personalaktietrust.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004 

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar