Concentric har nominerats för EHS system till ledande global OEM

En globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar har nyligen valt Concentric AB som leverantör av elektrohydrauliska styrningsenheter (”EHS”) till deras hybridapplikationer. Produktionen kommer att starta fjärde kvartalet 2016 och når full volym 2018 och väntas ge en årlig omsättning om ca 15 MSEK i Europa.

Concentric har utvecklat EHS-enheten för att ersätta den normala servostyrningspumpen och ge servoverkan vid behov. På en konventionell lastbil eller buss drivs servostyrningspumpen av dieselmotorn och följer därmed motorns varvtal. Detsamma gäller generellt sätt även för entreprenadmaskiner. Vanligtvis är systemet dimensionerat för att ge full servoverkan redan vid tomgångsvarvtal på motorn och utnyttjat därmed konstant effekt från motorn. I ett hybridfordon som kan köras enbart på el kan inte den normala servostyrningspumpen användas eftersom dieselmotorn ibland är avstängd. Concentrics EHS-enhet ersätter den konventionella servostyrningspumpen och ger servoverkan då den behövs oavsett om fordonen drivs med dieselmotor eller el.

Fördelen med EHS-enheten är minskad energiförbrukning som under vissa förutsättningar uppgår till 50%. Den passar även in bra i hybridfordon där konventionella system inte kan användas. EHS-enheten är tänkt att placeras i närheten av styrväxeln vilket innebär minskade monteringskostnader.

David Wolley, VD för Concentric AB säger: ”Detta är första stora ordern av Concentrics EHS-enhet och är ett stort genombrott på en marknad som drivs av ökad elektrifiering och styrbarhet. Ordern är ett tecken på vår strävan efter att finna innovativa och hållbara lösningar åt våra kunder.

Concentrics hydraulikprodukter innefattar pumpar, motorer, hydraulaggregat och flödesdelare som används av ledande OEM i ett stort antal applikationer såsom gaffeltruckar, skylifts, jordbruksmaskiner, växellådor, gruvindustri- och entreprenadmaskiner. Applikationerna inkluderar kylfläktar, axelkylning, system för elektrohydrauliska lyftfunktioner, pumpar i växellådor för frikoppling och smörjning, nödbroms- och nödstyrningssystem.

Mia Segerberg, Koncerninformation, tel: 0722-26 90 80

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar