Concentric offentliggör nya finansiella mål och uppdatering av strategi

Finansiella mål

Nya mål (för kommande fem år) Gamla mål (över konjunkturcykel)
Organisk försäljningstillväxt 6 procentenheter per år utöver marknadstillväxten* 7%
Rörelsemarginal ≥ 16% 11%
Nettoskuld/Eget kapital 50% ≤ ND/E ≤ 150% <100%
Utdelning/nettovinst 33% 33%

* Uppskattad marknadstillväxt: 2.5%

David Woolley, vd för Concentric AB kommenterar:

“Concentric intensifierar nu insatserna för att öka försäljningen, och vi har satt ambitiösa mål. Vi vill växa betydligt snabbare än marknaden och samtidigt bibehålla våra höga marginaler. Vi har nu dedikerade resurser på plats för att identifiera potentiella förvärv som förbättrar vårt produktutbud eller stärker vår geografiska närvaro för både motor- och hydraulikprodukter. Vi bedömer att en nettoskuldsättning på 150 % av befintligt eget kapital är fullt rimlig, vilket innebär att vi har ytterligare belåningskapacitet på 750-800 mkr tillgängligt för potentiella förvärv utan att det påverkar vår utdelningspolicy. Samtidigt är Concentric väl positionerat både finansiellt och operationellt för att fortsätta att växa organiskt."

Uppdatering av strategi

Finansiellt

 • Bolaget kommer att fortsätta distribuera nettokassa till ägarna för att bibehålla nuvarande nettoskuldsättningsgrad (inkluderat pensionsskulder) på minst 50%

 • Bolaget har ytterligare belåningskapacitet på 750-800 mkr tillgängligt för potentiella förvärv utan att det påverkar utdelningspolicyn eller att nettoskuldsättningsgraden överstiger 150 % av befintligt eget kapital

 • Nettoåterköp av aktier beräknas uppgå till mer än 100 mkr vid slutet av Q3 2014 (62 mkr vid slutet av Q2 2014)

Maskinprodukter

Concentric kommer att använda sin marknadsledande position för att:

 • Aktivt bearbeta nästa generations motorplattform som behöver tillgodose tuffare utsläppskrav

 • Dra fördel av sina innovativa produkter:

  • Semi-variabla vattenpumpar: prognostiserad produktionsvolym är 120 000 enheter 2014 och 200 000 enheter 2016

  • Alfdex oljeseparator för tunga lastbilar: prognostiserad produktionsvolym är 400 000 enheter 2014; en mindre separator har också utvecklats för att möta kraven för mellantunga fordon

  • Potential för oljepumpar med variabelt flöde: prognostiserad produktionsvolym för de konventionella oljepumparna för mellantunga/tunga lastbilar är 500 000 enheter 2014

 • Skapa långsiktig tillväxt genom att växa med befintliga kunder på tillväxtmarknader

Hydraulikprodukter

Concentric kommer att använda sin nicheposition för att:

 • Dra fördel av innovativa produkter som den integrerade kopplingen, Ferra serien och Calma serien som möter marknadens krav på ökad energieffektivitet, mindre storlek och mindre buller

 • Kraftig expansion av distributörsnätverket, framförallt i Europa

 • Utvärdera nya marknadsnischer, framförallt för lantbruksmaskiner

Concentric har idag en kapitalmarknadsdag på Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Eventet börjar klockan 09.30 och slutar klockan 13.30.

För mer information:
David Bessant, Finanschef, Concentric AB
E-post:
david.bessant@concentricab.com
Tel: +44 1214457783

Lena Olofsdotter, Corporate Communications, Concentric AB
E-post:
lena.olofsdotter@concentriclab.com
Tel: +46 708-326 854

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar