Concentric öppnar europeiskt hydraulikcenter i Hof i Bayern

Concentric har öppnat en ny fabrik i Hof i Bayern i Tyskland, för att konsolidera verksamheten för sin europeiska hydrauliktillverkning i en gemensam produktionsanläggning.

Invigningen av den nya 9 000 kvadratmeter stora fabriken i Hof är kulmen på ett omstruktureringsprogram på 36 MSEK (cirka 4,2 MEUR) för att skapa ett kompetenscenter för Concentrics hydraulikteknologi och tillverkning i Europa. Programmet involverar nedläggning av befintliga, äldre fabriker i Hof och Skånes Fagerhult i Sverige samt en successiv överföring av samtliga produktionslinjer till den nya fabriken under 2013.

Den svenska fabriken har nu slutfört överföringen av sin verksamhet och lagt ned all produktion i linje med det tidigare annonserade omstruktureringsprogrammet, och leveranser av Concentrics kraftaggregat sker redan från den nya fabriken i Hof. Produktionslinjer för koncernens sortiment av hydrauliska pumpar, motorer och flödesdelare kommer att överföras planmässigt under återstoden av 2013. Den gamla fabriken i Hof planeras att stängas definitivt i slutet av året efter 125 års verksamhet.

I likhet med Concentrics amerikanska kompetenscenter i Rockford, Illinois, ska den nya fabriken i Hof vara en hydraulikfacilitet som är ”best in class” i regionen. Med detta offentliggörande är omorganisationen komplett av koncernens hydraulikverksamhet (tidigare känt som Haldex Hydraulics Division) vilken blev en del av Concentric då bolaget bildades i juni 2011 efter uppdelningen av Haldex-koncernen.

Projektet genomförs enligt Concentrics Business Excellence-modell varvid principerna för ”lean manufacturing” tillämpats för alla multipla tillverkningskanaler. Den nya fabriken i Hof representerar ungefär 30 % mer utrymme än de två gamla fabrikerna tillsammans, vilket ger god kapacitet för framtida större volymer. Konsolideringen till en fabrik kommer att innebära betydande skalfördelar, samtidigt som det erbjuder kunderna en gemensam kontaktyta för kundservice, applikationssupport, utveckling, kvalitet och logistik.

Wim Goossens, Senior Vice President för Concentrics division Europa och Övriga världen, kommenterar: ”Konsolideringen av vår europeiska hydraulikverksamhet ger synergier och förbättrat samarbete, samtidigt som det optimerar den förnämliga traditionen av ingenjörskonst som verksamheten i Hof erbjuder. Concentric är starkt övertygad om tillväxtpotentialen i hydraulikverksamheten och den nya fabriken är en yttring av vår växande styrka i marknaden”.

Concentrics sortiment av Haldex-märkta hydraulikpumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare används av ledande OEMs för ett brett antal applikationer som truckar, arbetsplattformar, lantbruksredskap, kraftöverföring, gruvfordon, entreprenadmaskiner och fordon för vägbyggnation. Applikationerna omfattar kylfläktar, axelkylsystem, vriddon för lantbruksmaskiner, elektrohydrauliska liftar, kopplingsmanövrering och smörjning, broms- och styrreservsystem.

För ytterligare information kontakta David Bessant, CFO, +44 121 445 6545

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar