Concentric överlåter egna aktier till en ESOT

Årsstämman för Concentric den 3 maj 2018 beslutade att överlåta upp till 140 000 aktier till en Employee Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership Plan ("JSOP") under LTI 2018. I enlighet med årsstämmans beslut, och villkoren för LTI 2018, har styrelsen för Concentric idag genomfört överlåtelsen avseende 95 020 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT. Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie, förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 3,00 kronor per ägarrätt. Detta resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under LTI 2018, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala antalet aktier i Concentric uppgår till 40 872 000, varav 1 136 469 egna aktier innehas av Concentric i eget förvar, efter ovanstående överlåtelser av egna aktier till ESOT. Det totala antalet aktier som har överlåtits till ESOT under 2017-18 uppgår till 188 020.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar