Concentrics pump med variabelt flöde i amerikansk ”Supertruck”

Concentrics oljepumpar med variabelt flöde för olja och vatten innebär ett betydande bidrag till det amerikanska “Supertruck” programmet, som utvecklar en ny generation bränsleeffektiva tunga lastbilar. 

Det amerikanska energidepartementet, US Department of Energy, lanserade i januari 2010 ett fyraårigt program vars syfte är att minska bränsleförbrukningen med 50 %, för en lastbil av klass 8. Cummins, Navistar och Daimler Trucks North America tilldelades tre projekt där kostnaden delas mellan tillverkarna. Volvo anslöt sig till programmet 18 månader senare. Programkostnaden uppskattas till omkring totalt 270 MUSD, bestående av bidrag från det amerikanska energidepartmentet samt motsvarande bidrag från tillverkarna.

Programmet som blivit känt som “Supertruck”, omfattar aerodynamik, vikt och rullmotstånd, avancerade växellådor och elektronisk styrning för optimering och förbättringar av motorn. Tre år senare har den 50-procentiga förbättringen inte bara visat sig vara inom räckhåll, utan många av teknologierna förväntas dessutom bli möjliga att producera för nästa lastbilsgeneration.

De delar av motorn som är avsedda för detta ändamål, och som omfattas av projektet, kan översättas till förbättringar med omkring 20 %. Intressant är att under samma period har en termisk verkningsgrad på 55 % blivit standardmålet för tunga dieselmotorer i Europa och Nordamerika.

Enligt ett aktuellt pressmeddelande från Cummins, har forskning för detta ändamål fokuserat på “ ett stort antal förändringar i förbränningssystemet så väl som på framsteg för att minska den interna friktionen samt överskottsenergi som motorn behöver för att driva till exempel smörjolje- och vattenpumpar och kompressorer.”

Concentric, som är en specialist inom utveckling och tillverkning av smörjolje- och vattenpumpar för dieselmotorer för lastbilar, har utvecklat sin teknologi för variabelt flöde under 10 år och har under de senaste tre åren arbetat med de flesta deltagarna i det amerikanska energidepartementets program och deras europeiska motsvarigheter. Concentric har kunnat visa på olika nivåer av teknologi för att adressera alla tänkbara drivcykelalternativ, alltifrån förbättrad effektivitet hos konventionella pumpar, enstegshydraulik, till elektroniskt styrda variabla pumpar med maximal potential för energibesparing

David Woolley, VD och koncernchef i Concentric: “Vi är mycket stolta över att involveras så brett i programmet för “Supertruck” och över det bidrag som vår teknologi har åstadkommit. Våra produkter har klart demonstrerat den faktiska potentialen för överskottsenergi. Dessutom, då industrin har anpassat sig i strävan efter de strategier för smörjolja och kylning som dessa teknologier innebär, har Concentrics produkter blivit validerade till en nivå av hållbarhet som förväntas på marknaden för tunga lastbilar. De är verkligen redo för framtidens lastbilar!”

För ytterligare information, kontakta Lena Olofsdotter, Koncerninformation, tel 0708-326 854.

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar