Concentrics pumpar installeras på motorplattform för ledande tillverkare av lantbruks- och entreprenadmaskiner

Concentric AB har fått en order som sträcker sig över fyra år för att leverera olje- och vattenpumpar till en ledande tillverkare av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Ordern kommer inför lanseringen av en ny kompakt dieselmotor som breddar tillverkarens motorutbud. Produktionen väntas påbörjas i det tredje kvartalet 2017.

Motorn kommer initialt ha en effekt på 55kW och har designats för att efterleva steg 5 i EU:s utsläppsstandarder. För att säkerställa återanvändning av komponenter i hela motorutbudet, är Concentrics pumpar kompakta och lika robusta som beprövade pumpar på existerande motorplattformar.

Mycket fokus har lagts på analysmetoder för att snabbt utvärdera effekten av de nya pumparna. Detta har resulterat i en kraftigt reducerad utvecklingscykel för både olje- och vattenpumpar.

Oljepumpen har optimerats för låg bullernivå, genom långa tester av både flödesdynamik och prestanda. Ett valideringsprogram har sedan säkerställt att båda pumpar uppfyller andra prestandakrav.

David Woolley, vd och koncernchef på Concentric AB, säger: ”Vi har haft en lång relation med denna ledande tillverkare och har arbetat nära sedan de började tillverka egna motorer för över tio år sen. Vi är väldigt glada över att Concentric har varit delaktig i utvecklingen av vad vi hoppas blir ytterligare en marknadsledande motorplattform.”

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Utöver att tillverka olje-, bränsle- och vattenpumpar för dieselmotorer, ingår även oljepumpar för transmissioner och kompressorer i Concentrics utbud av motorprodukter.

För ytterligare information, kontakta Mia Segerberg, 0722-26 90 80

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.