Concentrics valberedning utsedd inför årsstämma 2015

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2015 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 29 augusti, 2014.

Göran Espelund, Lannebo Fonder, ordförande i valberedningen. T
elefon 08-5622 5201, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB. Telefon: 0
72-728 1710, e-mail: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur. Telefon 08-585 924 15, e-mail: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Johan Strandberg, SEB Fonder.
Telefon 08-763 50 00, e-mail: johan.strandberg@seb.se

Concentrics årsstämma 2015 kommer att äga rum den 26 mars i Stockholm. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna, senast den 15 november 2014.

För ytterligare information, kontakta Lena Olofsdotter, Koncernkommunikation, tel 0708-326 854

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar