David Bessant utnämns till ny Senior Vice President och Marcus Whitehouse blir ny Chief Financial Officer för Concentric

David Bessant utnämns till Senior Vice President för region Europa och övriga världen med omedelbar verkan. David började på bolaget 2009 och har varit Chief Financial Officer för Concentric Group sedan 2010. Denna förändring kommer ge David ett operativt ansvar över ett brett geografiskt område.

I samband med att David lämnar sin position som finanschef har Marcus Whitehouse rekryterats till Concentric AB och tillträder positionen som finanschef 2 januari 2018. Fram till dess kommer David inneha båda rollerna.

Marcus Whitehouse kommer närmast från JCB där han har arbetat i tio år och för närvarande är Director of Group Finance. På JCB har Marcus haft seniora finansiella roller och lett strategiskt arbete och operativt förbättringsarbete. Innan han började på JCB arbetade Marcus för Linpac, Huntsman Group och Albridge and Wilson PLC. Han är även Fellow på Association of Chartered and Certified Accountants.

David Woolley, vd för Concentric AB kommenterar; “David Bessant är redan en respekterad och beprövad ledare inom Concentric och han har varit en ledande förespråkare för ’Concentric Business Excellence’ programmet. Med hans kunskaper om verksamheten, hans relation med våra team och hans grepp om den kommersiella verkligheten på våra marknader i kombination med hans strategiska förståelse, är jag övertygad om att han kommer driva tillväxt inom sitt ansvarsområde.” Gällande Marcus Whitehouse tillägger David Woolley; ”Rollen som finanschef är viktig för Concentric Group och jag är glad att vi har lyckats rekrytera Marcus. Med sin erfarenhet kan Marcus snabbt bidra till Concentrics strategi och driva operativa förbättringar. Han bidrar med kommersiell kunskap, energi och en positiv attityd och är resultatinriktad. Hans bakgrund och kompetens kommer att komplettera vår befintliga ledningsgrupp.” 

David Bessant ersätter Paul Fleetwood som Senior Vice President för region Europa och övriga världen, efter hans avgång.

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Media

Media