Paul Shepherd utsedd till forsknings och utvecklingschef för motorprodukter

Concentric AB har rekryterat Paul Shepherd som ny forsknings och utvecklingschef för motorprodukter och han kommer därmed att ingå i bolagets koncernledning. Rollen innebär bland annat ett globalt ansvar för design- och ingenjörsteam för motorprodukter. 

Paul Shepherd har kandidatexamen från UMIST i maskinteknik och är medlem i Institute of Mechanical Engineers. Paul har arbetat på Concentric sedan april 2005 och kommer senast från sin roll som chef för enheten Forskning och Utveckling.  Innan dess hade han ledande designpositioner på Cosworth Racing Ltd and Perkins Engines.

De senaste tre åren har Paul framgångsrikt inrättat den avancerade FoU-funktionen för Concentric. Han har satt samman och lett ett team som framgångsrikt samarbetat med kunder för att förstå deras syn på teknologisk utveckling. Teamet har gjort stora framsteg, och har bland annat utvecklat ett program för eldrivna oljepumpar och variabla oljepumpar för både lastbilar och andra motorapplikationer.

David Woolley, vd för Concentric, säger: “Detta steg i Pauls karriär gör att han kan fortsätta att bygga viktiga kundrelationer och vara ansvarig för en betydligt större enhet. Det kommer att vara avgörande för vår förmåga att kunna ta fram nya produkter – från koncept och design till produktlansering. Denna roll kommer att bli en viktig del i vår ambition att ha en hållbar och lönsam tillväxt”.

Paul Shepherd ersätter därmed David Williams som beslutat sig för att lämna företaget.

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

För ytterligare information, kontakta Mia Segerberg, Koncernkommunikation, telefon: 072-226 90 80.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.