Concordia Bus redovisar ett starkt första halvår

Concordia Bus AB, Nordens största aktör inom kollektivtrafik, redovisar ett positivt rörelseresultat på 85 MSEK för det första halvåret 2008/2009.

Concordia Bus koncernen, där bland annat dotterbolaget Swebus ingår, har ökat rörelseresultatet till 85 MSEK för första halvåret i år jämfört med 33 MSEK första halvåret föregående år, en ökning med 52 MSEK.

Omsättningen för perioden ökade med 11,6 procent till 2 866 MSEK (förra året 2 567 MSEK). Volymökning i befintliga kontrakt, från nya kontrakt samt ökade indexkompensationer har bidragit till omsättningsökningen.

– Vi är fortsatt mycket nöjda med bolagets utveckling och kan visa ett fortsatt positivt resultat trots att vi har haft rekordhöga bränslepriser, samt en omfattande strejk, säger Per Skärgård, ekonomidirektör på Concordia Bus AB. Vi ser dessutom att förutsättningarna för framtida resultatförbättringar har stärkts ytterligare.

Resultatförbättringen är en effekt av fortsatta förbättringar av befintliga kontrakt på busslinjer och effektiviseringar i verksamheten.

Resultatet före skatt har förbättrats med 40 MSEK från samma period 2007/2008 till en förlust på 15 MSEK. Koncernen hade ett negativt kassaflöde på 78 MSEK i perioden, efter utdelning på företagets preferensaktie med 89 MSEK och betalning av obligationsränta på 55 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 13 MSEK under samma period.

Hela Concordia Bus resultat över den ekonomiska utvecklingen för det första halvåret 2008/2009 finns på: www.concordiabus.com.

Prenumerera

Dokument & länkar