Avslutning av eget-kapital-säkring

Concordia Maritime avslutar idag den eget-kapital-säkring, som funnits på plats sedan 2005 och som för närvarande uppgår till MUSD 135, motsvarande cirka 50% av det egna kapitalet.

Beslutet leder inte till någon resultaträkningseffekt.

Concordia Maritimes funktionella valuta är USD, d v s merparten av intäkterna, kostnaderna och balansräkningen är angiven i USD. Detta innebär att förändringar i växelkursen mellan USD och SEK dels påverkar resultatet, dels det egna kapitalet. En starkare USD gentemot SEK ökar det egna kapitalet medan en svagare USD minskar det egna kapitalet. En eget-kapital-säkring reducerar effekten av den här typen av valutakursändringar. En sådan säkring mot valutakursändringar kommer nu inte att finnas.

Concordia Maritime AB (publ)

För mer information, v.v. kontakta:

Hans Norén
VD
Telefon: +46 31 855101
Mobil: +46 704 855101

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar