Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2012

Säkrad finansiering av nybeställda fartyg

Halva P-MAX-flottan uppgraderad till IMO 3

Styrelsen föreslår till kommande årsstämma en utdelning om SEK 0,50 (1,00)

Helår 2012

Totala intäkter, MSEK 543,4
EBITDA, MSEK 228,4
Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 77,5
Nedskrivning, MSEK -411,0
Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK -333,5
Resultat efter skatt, MSEK -356,0
Resultat per aktie, SEK -7,46
EBITDA, MUSD 33,7
Disponibel likviditet 1), MSEK 484,0

1)   Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Hans Norén, VD, mobil 0704 855101
Anna Forshamn, ekonomidirektör, mobil 0704 855172

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar