Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2015

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 217,6 (125,7) Helåret 2015: MSEK 810,0 (531,2)
 • Vinst före skatt kvartal 4: MSEK 49,8 (–12,7) Helåret 2015: MSEK 174,3 (16,5)

 • EBITDA kvartal 4: MSEK 117,3 (42,9) Helåret 2015: MSEK 423,8 (214,7)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK 1,03 (–0,35) Helåret 2015: SEK 3,64 (0,18)

 • Leverans av IMOIIMAX-fartyget Stena Important.

 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Primorsk. Avtalet är på två år och gäller fr o m månadsskiftet jan–feb 2016.

 • Inbefraktning av MR-fartyg (ECO-design) av IMO 2/3-klass. Kontraktet är på två år och gäller från och med november 2015. Concordia Maritimes andel uppgår till 50 procent.

 • Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att en utdelning om 0,50 sek/aktie ska utgå.


Efter rapportperiodens utgång


 • Ytterligare ett P-MAX-fartyg utkontrakterat över en längre period. Avtalet, som gäller från och med februari 2016, är på ett år med option på ytterligare ett år.


Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 810,0 (531,2)

 • EBITDA, MSEK 423,8 (214,7)

 • EBITDA, MUSD 50,3 (31,3)

 • Rörelseresultat, MSEK 209,6 (56,4)

 • Resultat efter skatt, MSEK 173,9 (8,7)

 • Soliditet, % 43 (42)

 • Räntabilitet på eget kapital, % 10 (1)

 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 367,1 (233,5)

 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 3,64 (0,18)

 • Eget kapital per aktie, SEK 39,15 (32,99)

  Distribution

  Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Kim Ullman
VD
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855003
Mobil 46 704 855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar