Bokslutskommuniké för Concordia

Concordia äger sju stora tankfartyg byggda i mitten på 1970-talet. Förutom dessa äger Concordia en produkttanker och två självlossande bulkfartyg. Utöver de helägda fartygen har Concordia tillsammans med Stena Bulk ett flerårigt lastkontrakt motsvarande kapaciteten för en VLCC. Koncernens stortankers är kvalitetsmässigt jämförbara med många yngre fartyg. De är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping. Två VLCC om vardera 314.000 tdw, med en ny innovativ konstruktion, beställdes i december 1998 vid Hyundai Heavy Industries i Korea, för leverans första halvåret 2001. Fartygen har chartrats under tre år till ett amerikanskt oljebolag på tillfredsställande villkor. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Fraktmarknaden starkt negativ under året Hög skrotningstakt. 35 (16) VLCC skrotade Resultat efter finansnetto MSEK -72,0 (114,0) Omfinansiering genomförd Byggnationen av Stena V-MAX enligt plan Fortsatt effektiv fartygsdrift med låga drift- och dockningskostnader Varvsbesök har utförts enligt plan och inom budget. Resultat för 1999 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 773,6 (1.102,9). Resultatet efter finansiella poster till MSEK -72,0 (114,0). Resultatet efter skatt var MSEK -62,5 (117,3), motsvarande ett resultat per aktie efter skatt om SEK -2,30 (4,38) och efter full konvertering SEK -0,96 (2,79). Jämfört med föregående år har både omsättning och resultat påverkats negativt av lägre fraktrater under 1999. Genomsnittlig intjäning under året för ULCC uppgick till USD 19.300 (33.700) per dag och för VLCC till USD 13.300 (24.400) per dag. Chartersamarbetet med Stena Bulk har minskat i omfattning. Två Aframaxfartyg har återlevererats under året och en VLCC återlevereras under januari 2000. Därefter återstår ett flerårigt, lönsamt lastkontrakt som säkrar sysselsättningen för en VLCC. Pågående resor över årsskiftet, där rörelsekostnaden översteg intäkten, belastar det gamla året varför en kostnad på MSEK 5 påverkat 1999 istället för 2000. Resultatet avviker från den prognos om MSEK -65 som tidigare lämnats motsvarande. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00720/bit0002.pdf Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00720/bit0001.doc Hela kommunikén

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar