Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2013 på webben

Den svenska årsredovisningen 2013 för Concordia Maritime AB (publ.) finns nu publicerad på bolagets hemsida.

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i mitten av april 2014.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 29 april 2014.

För IR-kontakt: Anna Forshamn, Ekonomidirektör, 031 855172 eller 0704 855172.

Anna Forshamn, Finansdirektör

031-855172
0704-855172

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar