Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av ytterligare ett P-MAX-fartyg. Avtalet, som gäller från och med februari 2016, är på ett år med option på ytterligare ett år. Kontraktspartner är ett brittiskt shippingföretag.

Vi fortsätter att dra nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett till av våra P-MAX-fartyg över en längre period. Kontraktet ligger helt i linje med vår befraktningsstrategi. Vi säkerställer en god intjäning för fartyget under det kommande året, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden. Vi har nu på kort tid kontrakterat ut två av våra tio P-MAX-fartyg över längre perioder och utvärderar löpande möjligheten till liknande upplägg”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Fartyget kommer huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter till Västafrika. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

Målet för fartygen i P-MAX-flottan är just att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater. Transporter av oljeprodukter till Västafrika är ett bra exempel på en sådan nischtrad som vi identifierat och utvecklat under senare tid, säger Kim Ullman.

Kim Ullman
VD
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855003
Mobil 46 704 855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar