Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2007

* Nettoomsättning MSEK 339,3 (256,4)
* Resultat efter skatt MSEK 31,5 (48,0)
* Resultat efter skatt per aktie SEK 0,66 (1,01)
* Produkttank redovisar trots en svag marknad ett rörelseresultat (EBIT) för det tredje kvartalet om MSEK 21,7. Stortank redovisar ett rörelseresultat (EBIT) för det tredje kvartalet om MSEK -6,1.
* Prognos för 2007: Resultat före skatt MSEK 65 motsvarande SEK 1,36 per aktie.

Se full rapport i bifogade pdf-fil.

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar