DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2012

Tidigarelagda återleveranser av två P-MAX-fartyg
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 642,6 (713,2).

Nettoomsättning, MSEK 137,3
Resultat efter skatt, MSEK 20,6
Resultat per aktie, SEK 0,43
EBITDA, (MUSD) 9,2
Disponibel likviditet1), MSEK 642,6

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar