Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Operativt resultat om MSEK 15,7

Förbättrad intjäning för fartygen på spotmarknaden

Starkaste produkttankmarknaden sedan 2008

Totala intäkter, MSEK 127,9

EBITDA, MSEK 51,2

Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 15,7

Nedskrivning, MSEK 0,0

Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 15,7

Resultat efter skatt, MSEK 7,6

Resultat per aktie, SEK 0,16

EBITDA, MUSD 8,0

Disponibel likviditet, MSEK 427,0

Hans Norén VD, Mobil: 0704 85 51 01
Anna Forshamn, Finansdirektör, Mobil 0704 85 51 72

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar