Delårsrapport 1 januari-30 juni 2011

Verksamheten fortlöper enligt plan. Tre fartyg har planenligt dockats under andra kvartalet. Det tionde P-MAX-fartyget levererades under andra kvartalet. Nybyggnadsprogrammet består därefter av ett suezmaxfartyg.
Fortsatt god disponibel likviditet om MSEK 636,3 (709,7).
Prognos 2011, resultat före skatt MUSD 10-13, motsvarande MSEK 65-85, beroende på hur den öppna marknaden utvecklas under 2011.

Nettoomsättning 276,1 (240,0) MSEK

Resultat efter skatt, 38,8 (43,8) MSEK

Resultat per aktie, 0,81 (0,92) SEK

EBITDA, 17,4 (14,8) MUSD

Disponibel likviditet1), 636,3 (709,7) MSEK

1)Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar