Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

 • Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK –59,4 (–22,4), 9 månader 2017: MSEK –144,4 (23,4)
 • EBITDA, Kvartal 3: MSEK 1,9 (50,9), 9 månader 2017: MSEK 41,2 (211,4)
 • Resultat per aktie exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: SEK –1,24 (–0,47), 9 månader 2017: SEK –3,03 (0,49)
 • Nedskrivning av fartyg med MUSD 55, MSEK 473,7 (0,0)

Nyckeltal

 •  Totala intäkter, MSEK 197,7 (215,3)
 •  EBITDA, MSEK 1,9 (50,9)
 •  EBITDA, MUSD 0,4 (5,9)
 •  Rörelseresultat, MSEK –521,8 (–9,8)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –59,4 (–22,4)
 •  Resultat före skatt, MSEK –533,1 (–22,4)
 •  Resultat efter skatt, MSEK –533,1 (–10,6)
 •  Soliditet, % 41 (44) 
 •  Räntabilitet på eget kapital, % –32 (5)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 442,2 (401)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK –11,17 (–0,22)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 26,38 (40,11)
 •  Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar